Terraplan'97
Mérnökiroda

Képesek vagyunk megfelelni e kihívásnak. Igényes, szervezett és gyors munkavégzéssel, szakirányú felkészültséggel állunk megbízóink rendelkezésére, speciális feladatok esetén is.

20150416_151320
TERRA PLAN

Az 1996 óta működő Társaságunk céljai változatlanok. Munkánkkal segíteni kívánjuk működési területünkön a döntések előkészítését, meghozását, valamint a lebonyolítását.

Sikeres projektjeink

Tekintse meg referencia munkáinkat

A végzett munkák adta referenciák a megbízói kapcsolatok fokozatos kiépülését és megszilárdítását, a mögöttünk hagyott 15 év alatt Terraplan’97 Mérnökiroda Kft. dinamikus fejlődését eredményezték.

SZOLGÁLTATÁSAINK
SZOLGÁLTATÁSAINK

Szakértői munkáink

Épületek és építmények megvalósításával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos műszaki szakértői feladatok:

Meglévő épületek állapotfelmérése illetve állékonysági vizsgálata; tervezett bővítés illetve átalakítás műszaki lehetőségeinek feltárása; épületszerkezeti problémák feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása.

Speciális hozzáértést igénylő károkhoz kapcsolódó szakvélemények készítése:

A káresemény lehetséges kiváltó okának feltárása; a kárérték nagyságrendjének felülvizsgálata; a helyreállítás módjának gazdaságossági vizsgálata, mint például: épületkárosodások állékonysági-, épületszerkezeti-, illetve talajmechanikai vizsgálata; tűzkárok, illetve egyéb speciális károk szakértése, kárrendezés vállalatba adásának előkészítése, illetve lebonyolítása.

Szakértői feladatok a megvalósításhoz kapcsolódóan:

A tervdokumentáció felülvizsgálata; a kritikus megoldások feltárása; a megvalósítás ellenőrzése; a környező épületek állapotfelmérése, mint például: állékonyságvizsgálat; épületkárosodás felelősségi körének megállapítása; a megvalósítás teljes folyamatának műszaki ellenőrzése.

Tervellenőri feladatok a megvalósításhoz kapcsolódóan:

A tervdokumentáció felülvizsgálata; a kritikus megoldások feltárása; a megvalósítás ellenőrzése; a környező épületek állapotfelmérése, mint például: állékonyságvizsgálat; épületkárosodás felelősségi körének megállapítása; a megvalósítás teljes folyamatának műszaki ellenőrzése.

Tervezéssel összefüggő szolgáltatásaink

Az építtetői igények műszaki megfogalmazása, kiértékelése

Az építési helyszín elemzése, állapotfelvétel. Az építési feladat körülhatárolása. A működési és funkcionális terv összeállítása. Az építmény és a környezet kölcsönhatásának vizsgálata, környezetbe illesztés elveinek meghatározása. Az eredmények összefoglalása.

Előterv, a tervezési feladat megoldásának előkészítése

A tervezési koncepció kidolgozása, a lehetséges megoldások áttekintése, a lehetséges települési, technikai, szerkezeti, gazdasági, ökológiai összefüggések, követelmények kielégítését szolgáló megoldások bemutatása. A létesítés gazdasági megalapozása, finanszírozási terv készítés. A létesítési és üzemeltetési költség előirányzatok megállapítása. A megvalósítás időbeni lefutásának megtervezése.

Vázlatterv

A tervezési koncepció ismételt átgondolása, a megoldási módozatok rajzi megjelenítése. A különböző változatok elemzése és kiértékelése, költség optimalizáció. A szakági elképzelések összegezése és átvezetése. Alkalmazni kívánt anyagok mennyiségi előirányzatának megállapítása. Elvi építési engedélyezési dokumentáció elkészítése, előzetes hatósági engedélyek megszerzése.

Engedélyezési terv

A dokumentáció kidolgozása. A szükséges engedélyek, illetve jóváhagyások megszerzése, tárgyalások a szakhatóságokkal. A hatósági előírások beépítése a dokumentációba, szükség esetén a tervek átdolgozása.

Kiviteli terv

A kivitelezéshez szükséges szakági tervek kidolgozása. Konzultáció a kivitelezővel. A kiviteli tervek továbbfejlesztése a kivitelezés alatt. Részlettervek készítése.

A vállalatba adás előkészítése

A tervdokumentáció összeállítása, a helyiséglista, az alkalmazott anyagok, szerkezetek, berendezések követelményértékeinek meghatározása. Az ajánlatok benyújtási feltételeinek meghatározása.

Közreműködés a vállalatba adásnál

A szükséges iratok összeállítása, ajánlatok beszerzése, vizsgálata és értékelése. Tárgyalások az ajánlattevőkkel, részvétel a szerződés megkötésénél.

Műszaki ellenőrzés, a kivitelezés felügyelete

A kivitelezési hibák feltárása, számla ellenőrzés. Használatbavételi eljárások előkészítése, részvétel az átadási-átvételi munkálatokban. Állapotterv készítése. Karbantartási előírások összeállítása.

Speciális anyagú és struktúrájú szerkezetek

szívesen vállalunk és nagy gyakorlattal rendelkezünk üveg, alumínium, fa, kompozit anyagú szerkezetek tervezésében, mint pld a struktúrális homlokzatok tartószerkezeti tervezésében.